Har opinionsundersökningar spelat ut sin roll?

01 Jul 2015 12:23